počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Kalinkovo

kód obce: 507997 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1288
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.obeckalinkovo.sk   [oficiálna stránka obce]

ďalšie www stránky obce:
www.kalinkovo.cestovanie.biz |

Ďalšie informačné zdroje:
Informácie na 'www.e-obce.sk'
Informácie na 'www.obce.info'
Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
Informácie na 'Google.sk'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
okres: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Vývoj počtu obyvateľov:
» Porovnať vývoj a demografické štatistiky s inými obcami
1970:725  
1980:844   [rozdiel 1980-1970: 119] (prírastok)
1991:849   [rozdiel 1991-1980: 5] (prírastok)
2001:890   [rozdiel 2001-1991: 41] (prírastok)
2011:1170   [rozdiel 2011-2001: 280] (prírastok)
2013:1259   [rozdiel 2013-2011: 89] (prírastok)Zistite vzdielenosť obce Kalinkovo od obce:


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava