počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Detva  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Detva (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Detvamesto13955
2  Hriňovámesto7182
3  Kriváňvidiecka obec1752
4  Vígľašvidiecka obec1546
5  Stožokvidiecka obec1074
6  Dúbravyvidiecka obec953
7  Korytárkyvidiecka obec948
8  Detvianska Hutavidiecka obec661
9  Podkriváňvidiecka obec569
10  Látkyvidiecka obec564
11  Slatinské Lazyvidiecka obec537
12  Klokočvidiecka obec481
13  Stará Hutavidiecka obec322
14  Vígľašská Huta - Kalinkavidiecka obec320
15  Horný Tisovníkvidiecka obec170

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Detva  13 955 
 45,0% 
 2) Hriňová  7 182 
 23,1% 
 3) Kriváň  1 752 
 5,6% 
 4) Vígľaš  1 546 
 5,0% 
 5) Stožok  1 074 
 3,5% 
 6) Dúbravy  953 
 3,1% 
 7) Korytárky  948 
 3,1% 
 8) Detvianska Huta  661 
 2,1% 
 9) Podkriváň  569 
 1,8% 
 10) Látky  564 
 1,8% 
 11) Slatinské Lazy  537 
 1,7% 
 12) Klokoč  481 
 1,5% 
 13) Stará Huta  322 
 1,0% 
 14) Vígľašská Huta - Kalinka  320 
 1,0% 
 15) Horný Tisovník  170 
 0,5% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava