počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Žiar nad Hronom  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Žiar nad Hronom (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Žiar nad Hronommesto17578
2  Kremnicamesto4934
3  Hliník nad Hronomvidiecka obec2725
4  Lovčica - Trubínvidiecka obec1574
5  Lutilavidiecka obec1425
6  Trnavá Horavidiecka obec1238
7  Vyhnevidiecka obec1149
8  Stará Kremničkavidiecka obec1131
9  Janova Lehotavidiecka obec939
10  Dolná Ždaňavidiecka obec848
11  Ladomerská Vieskavidiecka obec792
12  Prestavlkyvidiecka obec679
13  Horná Vesvidiecka obec675
14  Lovčavidiecka obec669
15  Pitelovávidiecka obec631
16  Bzenicavidiecka obec614
17  Prochotvidiecka obec567
18  Jastrabávidiecka obec562
19  Horná Ždaňavidiecka obec544
20  Slaskávidiecka obec511
21  Ihráčvidiecka obec499
22  Kosorínvidiecka obec476
23  Hronská Dúbravavidiecka obec417
24  Nevoľnévidiecka obec405
25  Kopernicavidiecka obec397
26  Lehôtka pod Brehmividiecka obec396
27  Sklené Teplicevidiecka obec380
28  Bartošova Lehôtkavidiecka obec354
29  Dolná Trnávkavidiecka obec332
30  Repištevidiecka obec276
31  Krahulevidiecka obec259
32  Kremnické Banevidiecka obec255
33  Dolná Vesvidiecka obec220
34  Kunešovvidiecka obec201
35  Lúčkyvidiecka obec192

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Žiar nad Hronom  17 578 
 39,2% 
 2) Kremnica  4 934 
 11,0% 
 3) Hliník nad Hronom  2 725 
 6,1% 
 4) Lovčica - Trubín  1 574 
 3,5% 
 5) Lutila  1 425 
 3,2% 
 6) Trnavá Hora  1 238 
 2,8% 
 7) Vyhne  1 149 
 2,6% 
 8) Stará Kremnička  1 131 
 2,5% 
 9) Janova Lehota  939 
 2,1% 
 10) Dolná Ždaňa  848 
 1,9% 
 11) Ladomerská Vieska  792 
 1,8% 
 12) Prestavlky  679 
 1,5% 
 13) Horná Ves  675 
 1,5% 
 14) Lovča  669 
 1,5% 
 15) Pitelová  631 
 1,4% 
 16) Bzenica  614 
 1,4% 
 17) Prochot  567 
 1,3% 
 18) Jastrabá  562 
 1,3% 
 19) Horná Ždaňa  544 
 1,2% 
 20) Slaská  511 
 1,1% 
 21) Ihráč  499 
 1,1% 
 22) Kosorín  476 
 1,1% 
 23) Hronská Dúbrava  417 
 0,9% 
 24) Nevoľné  405 
 0,9% 
 25) Kopernica  397 
 0,9% 
 26) Lehôtka pod Brehmi  396 
 0,9% 
 27) Sklené Teplice  380 
 0,8% 
 28) Bartošova Lehôtka  354 
 0,8% 
 29) Dolná Trnávka  332 
 0,7% 
 30) Repište  276 
 0,6% 
 31) Krahule  259 
 0,6% 
 32) Kremnické Bane  255 
 0,6% 
 33) Dolná Ves  220 
 0,5% 
 34) Kunešov  201 
 0,4% 
 35) Lúčky  192 
 0,4% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava