počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Žiar nad Hronom  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Žiar nad Hronom (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Žiar nad Hronommesto19188
2  Kremnicamesto5358
3  Hliník nad Hronomvidiecka obec2860
4  Lovčica - Trubínvidiecka obec1594
5  Lutilavidiecka obec1341
6  Trnavá Horavidiecka obec1239
7  Vyhnevidiecka obec1198
8  Stará Kremničkavidiecka obec1143
9  Janova Lehotavidiecka obec976
10  Dolná Ždaňavidiecka obec893
11  Ladomerská Vieskavidiecka obec777
12  Prestavlkyvidiecka obec690
13  Horná Vesvidiecka obec689
14  Lovčavidiecka obec672
15  Pitelovávidiecka obec622
16  Bzenicavidiecka obec583
17  Horná Ždaňavidiecka obec554
18  Prochotvidiecka obec547
19  Jastrabávidiecka obec537
20  Ihráčvidiecka obec523
21  Slaskávidiecka obec468
22  Kosorínvidiecka obec459
23  Hronská Dúbravavidiecka obec427
24  Kopernicavidiecka obec426
25  Lehôtka pod Brehmividiecka obec420
26  Nevoľnévidiecka obec415
27  Sklené Teplicevidiecka obec388
28  Bartošova Lehôtkavidiecka obec359
29  Dolná Trnávkavidiecka obec336
30  Repištevidiecka obec284
31  Kremnické Banevidiecka obec268
32  Krahulevidiecka obec267
33  Dolná Vesvidiecka obec243
34  Kunešovvidiecka obec216
35  Lúčkyvidiecka obec200

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Žiar nad Hronom  19 188 
 40,7% 
 2) Kremnica  5 358 
 11,4% 
 3) Hliník nad Hronom  2 860 
 6,1% 
 4) Lovčica - Trubín  1 594 
 3,4% 
 5) Lutila  1 341 
 2,8% 
 6) Trnavá Hora  1 239 
 2,6% 
 7) Vyhne  1 198 
 2,5% 
 8) Stará Kremnička  1 143 
 2,4% 
 9) Janova Lehota  976 
 2,1% 
 10) Dolná Ždaňa  893 
 1,9% 
 11) Ladomerská Vieska  777 
 1,6% 
 12) Prestavlky  690 
 1,5% 
 13) Horná Ves  689 
 1,5% 
 14) Lovča  672 
 1,4% 
 15) Pitelová  622 
 1,3% 
 16) Bzenica  583 
 1,2% 
 17) Horná Ždaňa  554 
 1,2% 
 18) Prochot  547 
 1,2% 
 19) Jastrabá  537 
 1,1% 
 20) Ihráč  523 
 1,1% 
 21) Slaská  468 
 1,0% 
 22) Kosorín  459 
 1,0% 
 23) Hronská Dúbrava  427 
 0,9% 
 24) Kopernica  426 
 0,9% 
 25) Lehôtka pod Brehmi  420 
 0,9% 
 26) Nevoľné  415 
 0,9% 
 27) Sklené Teplice  388 
 0,8% 
 28) Bartošova Lehôtka  359 
 0,8% 
 29) Dolná Trnávka  336 
 0,7% 
 30) Repište  284 
 0,6% 
 31) Kremnické Bane  268 
 0,6% 
 32) Krahule  267 
 0,6% 
 33) Dolná Ves  243 
 0,5% 
 34) Kunešov  216 
 0,5% 
 35) Lúčky  200 
 0,4% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“