počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


okres Stropkov

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Stropkov (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Stropkovmesto10654
2  Breznicavidiecka obec828
3  Vyšná Olšavavidiecka obec640
4  Chotčavidiecka obec627
5  Bukovcevidiecka obec536
6  Duplínvidiecka obec531
7  Tisinecvidiecka obec447
8  Nižná Olšavavidiecka obec431
9  Brusnicavidiecka obec416
10  Havajvidiecka obec399
11  Turany nad Ondavouvidiecka obec373
12  Miňovcevidiecka obec330
13  Šandalvidiecka obec325
14  Staškovcevidiecka obec253
15  Krušinecvidiecka obec247
16  Lomnévidiecka obec235
17  Veľkropvidiecka obec225
18  Kručovvidiecka obec219
19  Oľšavkavidiecka obec209
20  Kolbovcevidiecka obec193
21  Vislavavidiecka obec193
22  Gribovvidiecka obec191
23  Vyšný Hrabovecvidiecka obec186
24  Baňavidiecka obec178
25  Bžanyvidiecka obec164
26  Varechovcevidiecka obec154
27  Makovcevidiecka obec152
28  Mikovávidiecka obec140
29  Vyškovcevidiecka obec128
30  Brezničkavidiecka obec125
31  Malá Poľanavidiecka obec115
32  Tokajíkvidiecka obec103
33  Vojtovcevidiecka obec101
34  Potokyvidiecka obec90
35  Korunkovávidiecka obec83
36  Mrázovcevidiecka obec80
37  Potôčkyvidiecka obec68
38  Vladičavidiecka obec65
39  Kožuchovcevidiecka obec58
40  Jakušovcevidiecka obec43
41  Soľníkvidiecka obec32
42  Krišľovcevidiecka obec31
43  Bystrávidiecka obec25

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Stropkov  10 654 
 51,7% 
 2) Breznica  828 
 4,0% 
 3) Vyšná Olšava  640 
 3,1% 
 4) Chotča  627 
 3,0% 
 5) Bukovce  536 
 2,6% 
 6) Duplín  531 
 2,6% 
 7) Tisinec  447 
 2,2% 
 8) Nižná Olšava  431 
 2,1% 
 9) Brusnica  416 
 2,0% 
 10) Havaj  399 
 1,9% 
 11) Turany nad Ondavou  373 
 1,8% 
 12) Miňovce  330 
 1,6% 
 13) Šandal  325 
 1,6% 
 14) Staškovce  253 
 1,2% 
 15) Krušinec  247 
 1,2% 
 16) Lomné  235 
 1,1% 
 17) Veľkrop  225 
 1,1% 
 18) Kručov  219 
 1,1% 
 19) Oľšavka  209 
 1,0% 
 20) Kolbovce  193 
 0,9% 
 21) Vislava  193 
 0,9% 
 22) Gribov  191 
 0,9% 
 23) Vyšný Hrabovec  186 
 0,9% 
 24) Baňa  178 
 0,9% 
 25) Bžany  164 
 0,8% 
 26) Varechovce  154 
 0,7% 
 27) Makovce  152 
 0,7% 
 28) Miková  140 
 0,7% 
 29) Vyškovce  128 
 0,6% 
 30) Breznička  125 
 0,6% 
 31) Malá Poľana  115 
 0,6% 
 32) Tokajík  103 
 0,5% 
 33) Vojtovce  101 
 0,5% 
 34) Potoky  90 
 0,4% 
 35) Korunková  83 
 0,4% 
 36) Mrázovce  80 
 0,4% 
 37) Potôčky  68 
 0,3% 
 38) Vladiča  65 
 0,3% 
 39) Kožuchovce  58 
 0,3% 
 40) Jakušovce  43 
 0,2% 
 41) Soľník  32 
 0,2% 
 42) Krišľovce  31 
 0,2% 
 43) Bystrá  25 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava