počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Skačany  

kód obce: 505463 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1078
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Partizánske

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 12.7 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Hradište  2,61 
 
 2) Partizánske  6,88 
 
 3) Brodzany  8,26 
 
 4) Žabokreky nad Nitrou  9,18 
 
 5) Malé Uherce  9,50 
 
 6) Veľké Kršteňany  10,88 
 
 7) Krásno  10,96 
 
 8) Ostratice  11,95 
 
 9) Malé Kršteňany  12,27 
 
 10) Nedanovce  12,37 
 
 11) Pažiť  12,56 
 
 12) Veľké Uherce  13,15 
 
 13) Turčianky  13,38 
 
 14) Chynorany  13,40 
 
 15) Nadlice  14,20 
 
 16) Livina  14,62 
 
 17) Bošany  15,85 
 
 18) Kolačno  15,90 
 
 19) Klátova Nová Ves  16,28 
 
 20) Livinské Opatovce  16,45 
 
 21) Ješkova Ves  18,53 
 
 22) Veľký Klíž  20,26 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava