počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Malacky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508063 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1231
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 17051 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 17773 | rozdiel (2011-2001): -722

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4486465951 21
5 - 9388373761 15
10 - 14412337749 75
15 - 19471479950 -8
20 - 245525621114 -10
25 - 297037281431 -25
30 - 348237621585 61
35 - 397237071430 16
40 - 445555541109 1
45 - 495506261176 -76
50 - 546126621274 -50
55 - 596586801338 -22
60 - 644935831076 -90
65 - 69330419749 -89
70 - 74223292515 -69
75 - 79168252420 -84
80 - 8482172254 -90
85 - 893686122 -50
90 - 9491322 -4
95 - 99088 -8
100 a viac000 0
nezistené10717 3
spolu8284876717051 -483

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“