počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Brusno  

kód obce: 508675 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1424
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.brusno.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
okres: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Banská Bystrica [SK0321]
LAU2: obec Brusno [SK0321508675]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:2305  
1980:2218   [rozdiel 1980-1970: -87] (úbytok)
1991:2086   [rozdiel 1991-1980: -132] (úbytok)
2001:2086   [rozdiel 2001-1991: 0] (nezmenil sa)
2011:2147   [rozdiel 2011-2001: 61] (prírastok)
2013:2137   [rozdiel 2013-2011: -10] (úbytok)
2017:2148   [rozdiel 2017-2013: 11] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 10):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Jasenieokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Nemeckáokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Ráztokaokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Predajnáokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Liptovská Lúžnaokres Ružomberok (Žilinský kraj)
Liptovská Osadaokres Ružomberok (Žilinský kraj)
Ľubietováokres Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
Hiadeľokres Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
Medzibrodokres Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
Pohronský Bukovecokres Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“