počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - situácia na úrovni okresov SR  
 


  Gemerská Poloma  

kód obce: 525669 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1282
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.gemerskapoloma.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
okres: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Rožňava [SK0428]
LAU2: obec Gemerská Poloma [SK0428525669]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:1925  
1980:1909   [rozdiel 1980-1970: -16] (úbytok)
1991:1975   [rozdiel 1991-1980: 66] (prírastok)
2001:1975   [rozdiel 2001-1991: 0] (nezmenil sa)
2011:2056   [rozdiel 2011-2001: 81] (prírastok)
2013:2065   [rozdiel 2013-2011: 9] (prírastok)
2017:1987   [rozdiel 2017-2013: -78] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 10):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Henclováokres Gelnica (Košický kraj)
Nálepkovookres Gelnica (Košický kraj)
Rožňavské Bystréokres Rožňava (Košický kraj)
Betliarokres Rožňava (Košický kraj)
Gočovookres Rožňava (Košický kraj)
Henckovceokres Rožňava (Košický kraj)
Nižná Slanáokres Rožňava (Košický kraj)
Rudnáokres Rožňava (Košický kraj)
Vlachovookres Rožňava (Košický kraj)
Hnilecokres Spišská Nová Ves (Košický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava