počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Gemerská Poloma | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525669 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1282
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2056 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1975 | rozdiel (2011-2001): 81

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46353116 10
5 - 96247109 15
10 - 145558113 -3
15 - 197163134 8
20 - 247579154 -4
25 - 299885183 13
30 - 348685171 1
35 - 397363136 10
40 - 445672128 -16
45 - 497070140 0
50 - 547787164 -10
55 - 597568143 7
60 - 645654110 2
65 - 69324375 -11
70 - 74313667 -5
75 - 79254065 -15
80 - 84142135 -7
85 - 89099 -9
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu101910372056 -18

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava