počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dolné Otrokovce

kód obce: 506958 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1400
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o dostupnosti / vzdialenosti obce
 obec: Dolné Otrokovce

 vzdialenosť (km)časová dostupnosť (min)priama vzdušná vzd.(km)
hlavné mesto: Bratislava85.66169.2
krajské mesto: Trnava33.73825.6
okresné mesto: Hlohovec14.6179.3


Porovnanie s priemernou hodnotou na úrovni okresu a kraja:
porovnanie s krajskou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od krajského centra v Trnavskom kraji je 40.59 km.
V obci Dolné Otrokovce je táto hodnota NIŽŠIA o 6.89 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od krajského centra v Trnavskom kraji je 39.42 minút.
V obci Dolné Otrokovce je táto hodnota NIŽŠIA o 1.42 minút.
porovnanie s okresnou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od okresného centra v okrese Hlohovec je 9.28 km.
V obci Dolné Otrokovce je táto hodnota VYŠŠIA o 5.32 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od okresného centra v okrese Hlohovec je 11.63 minút.
V obci Dolné Otrokovce je táto hodnota VYŠŠIA o 5.37 minút.


Jednotlivé ukazovatele o vzdialenosti a časovej dostupnosti boli vypočítané na základe existujúcej dopravnej infraštruktúry v marci 2017.


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava