počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Dolný Vadičov

kód obce: 509175 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1419
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Kysucké Nové Mesto

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o dostupnosti / vzdialenosti obce
 obec: Dolný Vadičov

 vzdialenosť (km)časová dostupnosť (min)priama vzdušná vzd.(km)
hlavné mesto: Bratislava214.0120178.3
krajské mesto: Žilina17.6199.4
okresné mesto: Kysucké Nové Mesto7.0105.6


Porovnanie s priemernou hodnotou na úrovni okresu a kraja:
porovnanie s krajskou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od krajského centra v Žilinskom kraji je 53.09 km.
V obci Dolný Vadičov je táto hodnota NIŽŠIA o 35.49 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od krajského centra v Žilinskom kraji je 52.33 minút.
V obci Dolný Vadičov je táto hodnota NIŽŠIA o 33.33 minút.
porovnanie s okresnou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od okresného centra v okrese Kysucké Nové Mesto je 5.66 km.
V obci Dolný Vadičov je táto hodnota VYŠŠIA o 1.34 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od okresného centra v okrese Kysucké Nové Mesto je 8.79 minút.
V obci Dolný Vadičov je táto hodnota VYŠŠIA o 1.21 minút.


Jednotlivé ukazovatele o vzdialenosti a časovej dostupnosti boli vypočítané na základe existujúcej dopravnej infraštruktúry v marci 2017.


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava