počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Harakovce

kód obce: 526525 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o dostupnosti / vzdialenosti obce
 obec: Harakovce

 vzdialenosť (km)časová dostupnosť (min)priama vzdušná vzd.(km)
hlavné mesto: Bratislava377.0241290.7
krajské mesto: Prešov37.43428.8
okresné mesto: Levoča23.62419.0


Porovnanie s priemernou hodnotou na úrovni okresu a kraja:
porovnanie s krajskou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od krajského centra v Prešovskom kraji je 56.86 km.
V obci Harakovce je táto hodnota NIŽŠIA o 19.46 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od krajského centra v Prešovskom kraji je 56.3 minút.
V obci Harakovce je táto hodnota NIŽŠIA o 22.3 minút.
porovnanie s okresnou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od okresného centra v okrese Levoča je 15.47 km.
V obci Harakovce je táto hodnota VYŠŠIA o 8.13 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od okresného centra v okrese Levoča je 17 minút.
V obci Harakovce je táto hodnota VYŠŠIA o 7 minút.


Jednotlivé ukazovatele o vzdialenosti a časovej dostupnosti boli vypočítané na základe existujúcej dopravnej infraštruktúry v marci 2017.


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava