počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hermanovce nad Topľou  

kód obce: 544221 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1402
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o dostupnosti / vzdialenosti obce
 obec: Hermanovce nad Topľou

 vzdialenosť (km)časová dostupnosť (min)priama vzdušná vzd.(km)
hlavné mesto: Bratislava438.0291336.8
krajské mesto: Prešov32.93519.8
okresné mesto: Vranov nad Topľou23.12516.3


Porovnanie s priemernou hodnotou na úrovni okresu a kraja:
porovnanie s krajskou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od krajského centra v Prešovskom kraji je 56.86 km.
V obci Hermanovce nad Topľou je táto hodnota NIŽŠIA o 23.96 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od krajského centra v Prešovskom kraji je 56.3 minút.
V obci Hermanovce nad Topľou je táto hodnota NIŽŠIA o 21.3 minút.
porovnanie s okresnou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od okresného centra v okrese Vranov nad Topľou je 16.55 km.
V obci Hermanovce nad Topľou je táto hodnota VYŠŠIA o 6.55 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od okresného centra v okrese Vranov nad Topľou je 19.26 minút.
V obci Hermanovce nad Topľou je táto hodnota VYŠŠIA o 5.74 minút.


Jednotlivé ukazovatele o vzdialenosti a časovej dostupnosti boli vypočítané na základe existujúcej dopravnej infraštruktúry v marci 2017 pomocou Google Maps.


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava