počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bratislava - Devín | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529401 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1327
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava IV

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava IV   [ kód okresu: 104 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1096 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 884 | rozdiel (2011-2001): 212

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa národnosti

národnosťpočetpodiel (%)
1.)Slovenská101692.7
2.)Maďarská181.64
3.)Rómská00
4.)Rusínská00
5.)Ukrajinská10.09
6.)Česká191.73
7.)Nemecká40.36
8.)Poľská20.18
9.)Chorvátská00
10.)Srbská00
11.)Ruská10.09
12.)Židovská10.09
13.)Moravská10.09
14.)Bulharská00
15.)Ostatné141.28
16.)Nezistené191.73


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava