počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Bratislava - Devín | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529401 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1327
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava IV

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava IV   [ kód okresu: 104 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1096 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 884 | rozdiel (2011-2001): 212

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 427734 20
5 - 9302858 2
10 - 14292150 8
15 - 19382765 11
20 - 24412869 13
25 - 29393776 2
30 - 34484088 8
35 - 39344579 -11
40 - 44363571 1
45 - 49374077 -3
50 - 54404383 -3
55 - 59415495 -13
60 - 64433982 4
65 - 69312657 5
70 - 74172340 -6
75 - 79151631 -1
80 - 8471320 -6
85 - 8961420 -8
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5595371096 22

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava