počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Čaka | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502120 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1287
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 805 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 931 | rozdiel (2011-2001): -126

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 492332 -14
5 - 9181937 -1
10 - 14222244 0
15 - 19192140 -2
20 - 24353469 1
25 - 29363066 6
30 - 34292453 5
35 - 39232043 3
40 - 44251439 11
45 - 49333972 -6
50 - 54302050 10
55 - 59262753 -1
60 - 64312556 6
65 - 6982129 -13
70 - 74232952 -6
75 - 7972431 -17
80 - 8422022 -18
85 - 8911415 -13
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu377428805 -51

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava