počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Čaka | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502120 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1287
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 805 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 931 | rozdiel (2011-2001): -126

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa vzdelania

vzdelaniepočetpodiel (%)
1.)základné21726.96
2.)učňovské (bez maturity)12815.9
3.)stredné odborné (bez maturity)10613.17
4.)úplné stredné učňovské (s maturitou)151.86
5.)úplné stredné odborné (s maturitou)10913.54
6.)úplné stredné všeobecné263.23
7.)vyššie odborné vzdelanie80.99
8.)vysokoškolské bakalárske202.48
9.)vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské374.6
10.)vysokoškolské doktorandské30.37
11.)bez školského vzdelania12115.03
12.)nezistené151.86

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava