počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Štúrovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503584 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1546
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 10919 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 11708 | rozdiel (2011-2001): -789

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4178170348 8
5 - 9205168373 37
10 - 14223201424 22
15 - 19291270561 21
20 - 24378366744 12
25 - 29431369800 62
30 - 34464445909 19
35 - 39492505997 -13
40 - 44422381803 41
45 - 49373416789 -43
50 - 54414419833 -5
55 - 59425553978 -128
60 - 64386476862 -90
65 - 69254311565 -57
70 - 74161216377 -55
75 - 7994151245 -57
80 - 8464113177 -49
85 - 89226991 -47
90 - 9491827 -9
95 - 998614 2
100 a viac101 1
nezistené011 -1
spolu5295562410919 -329

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava