počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Štúrovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503584 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1546
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 10919 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 11708 | rozdiel (2011-2001): -789

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa vierovyznania

vierovyznaniepočetpodiel (%)
1.)Rímskokatolícka cirkev707064.75
2.)Evanjelická cirkev augsburského vyznania1091
3.)Gréckokatolícka cirkev220.2
4.)Reformovaná kresťanská cirkev4894.48
5.)Pravoslávna cirkev140.13
6.)Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia430.39
7.)Evanjelická cirkev metodistická140.13
8.)Kresťanské zbory660.6
9.)Apoštolská cirkev70.06
10.)Bratská jednota baptistov60.05
11.)Cirkev adventistov siedmeho dňa00
12.)Cirkev bratská00
13.)Ústredný zväz židovských náboženských obcí70.06
14.)Starokatolícka cirkev10.01
15.)Cirkev československá husitská30.03
16.)Novoapoštolská cirkev00
17.)Bahájske spoločenstvo00
18.)Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní20.02
19.)iné810.74
20.)bez vyznania137712.61
21.)nezistené160814.73 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava