počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Letničie   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504530 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1532
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Skalica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Skalica   [ kód okresu: 206 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 514 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 512 | rozdiel (2011-2001): 2

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4141529 -1
5 - 9161127 5
10 - 14141024 4
15 - 19111122 0
20 - 24211738 4
25 - 29172845 -11
30 - 34281543 13
35 - 39252550 0
40 - 44101222 -2
45 - 49161834 -2
50 - 54252045 5
55 - 59161329 3
60 - 64111425 -3
65 - 69151025 5
70 - 746915 -3
75 - 7981018 -2
80 - 848715 1
85 - 89437 1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu265249514 16

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava