počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Moravany nad Váhom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507342 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1348
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2259 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1864 | rozdiel (2011-2001): 395

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45051101 -1
5 - 96067127 -7
10 - 145863121 -5
15 - 195760117 -3
20 - 246875143 -7
25 - 299272164 20
30 - 3410095195 5
35 - 39107114221 -7
40 - 447172143 -1
45 - 497160131 11
50 - 547077147 -7
55 - 598791178 -4
60 - 647167138 4
65 - 695249101 3
70 - 74314980 -18
75 - 79244367 -19
80 - 84222749 -5
85 - 8972027 -13
90 - 94437 1
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu110211572259 -55

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“