počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Čierny Balog | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508527 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1563
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 5227 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 5067 | rozdiel (2011-2001): 160

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4141126267 15
5 - 9165153318 12
10 - 14140140280 0
15 - 19181198379 -17
20 - 24219216435 3
25 - 29199197396 2
30 - 34201186387 15
35 - 39218210428 8
40 - 44205163368 42
45 - 49221192413 29
50 - 54202170372 32
55 - 59160133293 27
60 - 64114115229 -1
65 - 6971103174 -32
70 - 7461110171 -49
75 - 794899147 -51
80 - 842786113 -59
85 - 89103545 -25
90 - 943811 -5
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu258626415227 -55

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava