počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dolné Vestenice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513989 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1349
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2611 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2699 | rozdiel (2011-2001): -88

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4534497 9
5 - 95952111 7
10 - 146960129 9
15 - 199682178 14
20 - 24132112244 20
25 - 29126116242 10
30 - 34110110220 0
35 - 39113107220 6
40 - 4493104197 -11
45 - 499383176 10
50 - 54122132254 -10
55 - 599785182 12
60 - 646566131 -1
65 - 69375289 -15
70 - 74303060 0
75 - 79192342 -4
80 - 8421315 -11
85 - 8931417 -11
90 - 94347 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu132212892611 33

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava