počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Družstevná pri Hornáde   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521345 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1960
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2532 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3238 | rozdiel (2011-2001): -706

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48287169 -5
5 - 99891189 7
10 - 149597192 -2
15 - 199874172 24
20 - 2485112197 -27
25 - 2910486190 18
30 - 34113101214 12
35 - 39107120227 -13
40 - 4410183184 18
45 - 497867145 11
50 - 546474138 -10
55 - 596468132 -4
60 - 645768125 -11
65 - 69434184 2
70 - 74233558 -12
75 - 79114657 -35
80 - 84162541 -9
85 - 8931114 -8
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu124312892532 -46

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava