počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nitra   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 500011 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 826
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nitra

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:87285  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:78916   [rozdiel 2011-2001: -8369] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:78489   [rozdiel 2021-2011: -427] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4198919723961 17
5 - 9190018223722 78
10 - 14177416113385 163
15 - 19160114453046 156
20 - 24173516923427 43
25 - 29227822654543 13
30 - 34309329636056 130
35 - 39332130136334 308
40 - 44336833086676 60
45 - 49305630096065 47
50 - 54227425384812 -264
55 - 59243928205259 -381
60 - 64253630595595 -523
65 - 69240832725680 -864
70 - 74180825144322 -706
75 - 7996115912552 -630
80 - 8456011331693 -573
85 - 89302676978 -374
90 - 9480236316 -156
95 - 99124961 -37
100 a viac336 0
spolu 37498 40991 78489 -3493


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži3749847.77
2.)ženy4099152.23
3.)spolu78489 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)1106814.1
2.)Produktívny vek (15-64)5181366.01
2.)Poproduktívny vek (65+)1560819.89
3.)spolu78489 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava