počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Štúrovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 503584 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1546
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:11708  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:10919   [rozdiel 2011-2001: -789] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:9777   [rozdiel 2021-2011: -1142] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4182161343 21
5 - 9170158328 12
10 - 14162147309 15
15 - 19189144333 45
20 - 24198196394 2
25 - 29271249520 22
30 - 34348349697 -1
35 - 39377330707 47
40 - 44404403807 1
45 - 49415444859 -29
50 - 54375373748 2
55 - 59345386731 -41
60 - 64331386717 -55
65 - 69360494854 -134
70 - 74272401673 -129
75 - 79159245404 -86
80 - 8468134202 -66
85 - 89326799 -35
90 - 94112233 -11
95 - 9961218 -6
100 a viac011 -1
spolu 4675 5102 9777 -427


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži467547.82
2.)ženy510252.18
3.)spolu9777 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)98010.02
2.)Produktívny vek (15-64)651366.62
2.)Poproduktívny vek (65+)228423.36
3.)spolu9777 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava