počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Senica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 504203 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1217
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:21253  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:20255   [rozdiel 2011-2001: -998] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:19875   [rozdiel 2021-2011: -380] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4475451926 24
5 - 9479473952 6
10 - 14467420887 47
15 - 19410417827 -7
20 - 24496463959 33
25 - 296355681203 67
30 - 347716831454 88
35 - 398037541557 49
40 - 448588281686 30
45 - 498287741602 54
50 - 546367111347 -75
55 - 596878001487 -113
60 - 646927371429 -45
65 - 696237591382 -136
70 - 744236191042 -196
75 - 79224353577 -129
80 - 84104241345 -137
85 - 8948100148 -52
90 - 94144559 -31
95 - 99246 -2
100 a viac000 0
spolu 9675 10200 19875 -525


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži967548.68
2.)ženy1020051.32
3.)spolu19875 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)276513.91
2.)Produktívny vek (15-64)1355168.18
2.)Poproduktívny vek (65+)355917.91
3.)spolu19875 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava