počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Malé Ripňany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 505137 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:510  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:547   [rozdiel 2011-2001: 37] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:545   [rozdiel 2021-2011: -2] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161329 3
5 - 991322 -4
10 - 1423528 18
15 - 19181533 3
20 - 24121729 -5
25 - 29151934 -4
30 - 34222244 0
35 - 39252651 -1
40 - 44282755 1
45 - 49222648 -4
50 - 5416723 9
55 - 59161733 -1
60 - 64141731 -3
65 - 69141933 -5
70 - 7491726 -8
75 - 795712 -2
80 - 84358 -2
85 - 89022 -2
90 - 94134 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 268 277 545 -9


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži26849.17
2.)ženy27750.83
3.)spolu545 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)7914.5
2.)Produktívny vek (15-64)38169.91
2.)Poproduktívny vek (65+)8515.6
3.)spolu545 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava