počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Partizánske   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 505315 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1260
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Partizánske

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:24907  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:24115   [rozdiel 2011-2001: -792] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:21439   [rozdiel 2021-2011: -2676] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4448445893 3
5 - 9429423852 6
10 - 14478446924 32
15 - 19403406809 -3
20 - 24502493995 9
25 - 296545741228 80
30 - 347616881449 73
35 - 398597761635 83
40 - 449368351771 101
45 - 498698401709 29
50 - 546737531426 -80
55 - 597128261538 -114
60 - 647618501611 -89
65 - 697179811698 -264
70 - 744987541252 -256
75 - 79301424725 -123
80 - 84161373534 -212
85 - 8983202285 -119
90 - 94266288 -36
95 - 9941115 -7
100 a viac022 -2
spolu 10275 11164 21439 -889


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži1027547.93
2.)ženy1116452.07
3.)spolu21439 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)266912.45
2.)Produktívny vek (15-64)1417166.1
2.)Poproduktívny vek (65+)459921.45
3.)spolu21439 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava