počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rybany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 505455 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1323
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1479  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1455   [rozdiel 2011-2001: -24] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1517   [rozdiel 2021-2011: 62] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4393069 9
5 - 9393675 3
10 - 14373875 -1
15 - 19363874 -2
20 - 24432972 14
25 - 295350103 3
30 - 346653119 13
35 - 395354107 -1
40 - 447952131 27
45 - 496459123 5
50 - 546555120 10
55 - 59443882 6
60 - 644856104 -8
65 - 69303969 -9
70 - 74335083 -17
75 - 79233457 -11
80 - 8462127 -15
85 - 8961824 -12
90 - 94112 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
spolu 766 751 1517 15


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži76650.49
2.)ženy75149.51
3.)spolu1517 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)21914.44
2.)Produktívny vek (15-64)103568.23
2.)Poproduktívny vek (65+)26317.34
3.)spolu1517 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava