počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bohdanovce nad Trnavou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 506796 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:945  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1171   [rozdiel 2011-2001: 226] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1465   [rozdiel 2021-2011: 294] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46446110 18
5 - 9354883 -13
10 - 14413879 3
15 - 19302757 3
20 - 24293867 -9
25 - 295647103 9
30 - 345557112 -2
35 - 397159130 12
40 - 447064134 6
45 - 496750117 17
50 - 54364985 -13
55 - 59435295 -9
60 - 64384381 -5
65 - 69403676 4
70 - 74313162 0
75 - 79102333 -13
80 - 8492332 -14
85 - 89145 -3
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 726 739 1465 -13


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži72649.56
2.)ženy73950.44
3.)spolu1465 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)27218.57
2.)Produktívny vek (15-64)98166.96
2.)Poproduktívny vek (65+)21214.47
3.)spolu1465 




Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/



 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava