počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bučany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 506851 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1258
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2118  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2267   [rozdiel 2011-2001: 149] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2386   [rozdiel 2021-2011: 119] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46355118 8
5 - 95665121 -9
10 - 146158119 3
15 - 196362125 1
20 - 247081151 -11
25 - 296686152 -20
30 - 347760137 17
35 - 3911694210 22
40 - 449199190 -8
45 - 49119118237 1
50 - 5410178179 23
55 - 596977146 -8
60 - 647169140 2
65 - 696452116 12
70 - 74404484 -4
75 - 79275279 -25
80 - 84154257 -27
85 - 8911718 4
90 - 94145 -3
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 1181 1205 2386 -24


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži118149.5
2.)ženy120550.5
3.)spolu2386 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)35815
2.)Produktívny vek (15-64)166769.87
2.)Poproduktívny vek (65+)36115.13
3.)spolu2386 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava