počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Majcichov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507296 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1266
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1830  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1843   [rozdiel 2011-2001: 13] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2163   [rozdiel 2021-2011: 320] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48175156 6
5 - 95862120 -4
10 - 14454893 -3
15 - 19414990 -8
20 - 24364278 -6
25 - 296264126 -2
30 - 3410496200 8
35 - 3910496200 8
40 - 448989178 0
45 - 497872150 6
50 - 547164135 7
55 - 596560125 5
60 - 647371144 2
65 - 696468132 -4
70 - 74394483 -5
75 - 79284270 -14
80 - 84163652 -20
85 - 8991120 -2
90 - 94369 -3
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 1066 1097 2163 -31


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži106649.28
2.)ženy109750.72
3.)spolu2163 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)36917.06
2.)Produktívny vek (15-64)142665.93
2.)Poproduktívny vek (65+)36817.01
3.)spolu2163 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava