počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Limbach   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 508047 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1141  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1686   [rozdiel 2011-2001: 545] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2287   [rozdiel 2021-2011: 601] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46670136 -4
5 - 99590185 5
10 - 14948494 10
15 - 196556121 9
20 - 245847105 11
25 - 295168119 -17
30 - 345071121 -21
35 - 3981105186 -24
40 - 44111119230 -8
45 - 4993100193 -7
50 - 548473157 11
55 - 595949108 10
60 - 645669125 -13
65 - 696978147 -9
70 - 74444892 -4
75 - 79202444 -4
80 - 8481321 -5
85 - 894711 -3
90 - 94246 -2
95 - 99202 2
100 a viac000 0
spolu 1112 1175 2287 -63


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži111248.62
2.)ženy117551.38
3.)spolu2287 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)49921.82
2.)Produktívny vek (15-64)146564.06
2.)Poproduktívny vek (65+)32314.12
3.)spolu2287 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“