počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turzovka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 509507 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1592
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Čadca

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:7854  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:7802   [rozdiel 2011-2001: -52] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:7233   [rozdiel 2021-2011: -569] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4186169355 17
5 - 9186131317 55
10 - 14180173353 7
15 - 19172182354 -10
20 - 24233220453 13
25 - 29258257515 1
30 - 34271262533 9
35 - 39295254549 41
40 - 44355309664 46
45 - 49311269580 42
50 - 54234232466 2
55 - 59220251471 -31
60 - 64225260485 -35
65 - 69212263475 -51
70 - 74130154284 -24
75 - 7969107176 -38
80 - 843477111 -43
85 - 89195170 -32
90 - 9451318 -8
95 - 99134 -2
100 a viac000 0
spolu 3596 3637 7233 -41


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži359649.72
2.)ženy363750.28
3.)spolu7233 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)102514.17
2.)Produktívny vek (15-64)507070.1
2.)Poproduktívny vek (65+)113815.73
3.)spolu7233 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava