počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Liesek   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 509795 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1558
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Tvrdošín

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2461  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2748   [rozdiel 2011-2001: 287] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2962   [rozdiel 2021-2011: 214] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4106116222 -10
5 - 910991200 18
10 - 14119104223 15
15 - 19124111235 13
20 - 24106116222 -10
25 - 29130106236 24
30 - 34120100220 20
35 - 3999111210 -12
40 - 44127114241 13
45 - 4910490194 14
50 - 549082172 8
55 - 597566141 9
60 - 646068128 -8
65 - 695566121 -11
70 - 74394584 -6
75 - 79164157 -25
80 - 84141731 -3
85 - 8951217 -7
90 - 94347 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 1501 1461 2962 40


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži150150.68
2.)ženy146149.32
3.)spolu2962 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)64521.78
2.)Produktívny vek (15-64)199967.49
2.)Poproduktívny vek (65+)31810.74
3.)spolu2962 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava