počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horná Mariková   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 513083 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1828
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:824  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:660   [rozdiel 2011-2001: -164] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:576   [rozdiel 2021-2011: -84] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4101222 -2
5 - 9101626 -6
10 - 147512 2
15 - 1910717 3
20 - 24201232 8
25 - 29172037 -3
30 - 34201737 3
35 - 39161632 0
40 - 44231538 8
45 - 49202444 -4
50 - 54321547 17
55 - 59362662 10
60 - 64211940 2
65 - 69171734 0
70 - 74151631 -1
75 - 7941923 -15
80 - 84101525 -5
85 - 8921012 -8
90 - 94145 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 291 285 576 6


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži29150.52
2.)ženy28549.48
3.)spolu576 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)6010.42
2.)Produktívny vek (15-64)38667.01
2.)Poproduktívny vek (65+)13022.57
3.)spolu576 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava