počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bojnice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 513903 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:5006  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:4923   [rozdiel 2011-2001: -83] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:4978   [rozdiel 2021-2011: 55] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 494114208 -20
5 - 9119102221 17
10 - 14105115220 -10
15 - 199199190 -8
20 - 2496100196 -4
25 - 29124120244 4
30 - 34142179321 -37
35 - 39188167355 21
40 - 44222184406 38
45 - 49224176400 48
50 - 54142163305 -21
55 - 59189179368 10
60 - 64172202374 -30
65 - 69180175355 5
70 - 74110156266 -46
75 - 7973140213 -67
80 - 8456123179 -67
85 - 893575110 -40
90 - 9473138 -24
95 - 99347 -1
100 a viac022 -2
spolu 2372 2606 4978 -234


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži237247.65
2.)ženy260652.35
3.)spolu4978 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)64913.04
2.)Produktívny vek (15-64)315963.46
2.)Poproduktívny vek (65+)117023.5
3.)spolu4978 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava