počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Chrenovec - Brusno   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 514021 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1243
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1281  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1383   [rozdiel 2011-2001: 102] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1391   [rozdiel 2021-2011: 8] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4292453 5
5 - 9363167 5
10 - 14374582 -8
15 - 19373269 5
20 - 24303060 0
25 - 29394180 -2
30 - 34553994 16
35 - 39444589 -1
40 - 447457131 17
45 - 494755102 -8
50 - 54493786 12
55 - 59474491 3
60 - 645248100 4
65 - 69474592 2
70 - 74394887 -9
75 - 79202747 -7
80 - 8491827 -9
85 - 8951621 -11
90 - 94189 -7
95 - 99033 -3
100 a viac011 -1
spolu 697 694 1391 3


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži69750.11
2.)ženy69449.89
3.)spolu1391 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)20214.52
2.)Produktívny vek (15-64)90264.85
2.)Poproduktívny vek (65+)28720.63
3.)spolu1391 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava