počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Žarnovica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 517381 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žarnovica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:6596  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:6490   [rozdiel 2011-2001: -106] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:5830   [rozdiel 2021-2011: -660] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4136134270 2
5 - 9138117255 21
10 - 14125137262 -12
15 - 19139118257 21
20 - 24192138330 54
25 - 29158190348 -32
30 - 34242226468 16
35 - 39224221445 3
40 - 44247227474 20
45 - 49228231459 -3
50 - 54175166341 9
55 - 59172235407 -63
60 - 64211228439 -17
65 - 69204210414 -6
70 - 74134191325 -57
75 - 7961104165 -43
80 - 84366096 -24
85 - 8993443 -25
90 - 9432124 -18
95 - 99358 -2
100 a viac000 0
spolu 2837 2993 5830 -156


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži283748.66
2.)ženy299351.34
3.)spolu5830 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)78713.5
2.)Produktívny vek (15-64)396868.06
2.)Poproduktívny vek (65+)107518.44
3.)spolu5830 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava