počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turie   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 518051 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1386
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1939  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1977   [rozdiel 2011-2001: 38] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2050   [rozdiel 2021-2011: 73] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46253115 9
5 - 96761128 6
10 - 14584098 18
15 - 195951110 8
20 - 245764121 -7
25 - 296867135 1
30 - 347377150 -4
35 - 398587172 -2
40 - 448284166 -2
45 - 498773160 14
50 - 547570145 5
55 - 595758115 -1
60 - 646464128 0
65 - 694465109 -21
70 - 74364581 -9
75 - 79213354 -12
80 - 8482533 -17
85 - 8941620 -12
90 - 94268 -4
95 - 99112 0
100 a viac000 0
spolu 1010 1040 2050 -30


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži101049.27
2.)ženy104050.73
3.)spolu2050 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)34116.63
2.)Produktívny vek (15-64)140268.39
2.)Poproduktívny vek (65+)30714.98
3.)spolu2050 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava