počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nižná Hutka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 518140 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:467  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:543   [rozdiel 2011-2001: 76] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:614   [rozdiel 2021-2011: 71] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4111021 1
5 - 9141731 -3
10 - 1413720 6
15 - 19191837 1
20 - 24221840 4
25 - 29261036 16
30 - 34322052 12
35 - 39242448 0
40 - 44282957 -1
45 - 49192746 -8
50 - 54242246 2
55 - 59202141 -1
60 - 64182745 -9
65 - 69201636 4
70 - 7461319 -7
75 - 7910919 1
80 - 843912 -6
85 - 89336 0
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 313 301 614 12


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži31350.98
2.)ženy30149.02
3.)spolu614 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)7211.73
2.)Produktívny vek (15-64)44872.96
2.)Poproduktívny vek (65+)9415.31
3.)spolu614 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava