počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Zvolen   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 518158 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1135
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Zvolen

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:43789  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:43318   [rozdiel 2011-2001: -471] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:40637   [rozdiel 2021-2011: -2681] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49499351884 14
5 - 98629061768 -44
10 - 148879341821 -47
15 - 198568591715 -3
20 - 2410109161926 94
25 - 29127212772549 -5
30 - 34151014092919 101
35 - 39148914792968 10
40 - 44175816993457 59
45 - 49158317023285 -119
50 - 54132314542777 -131
55 - 59139914842883 -85
60 - 64127915872866 -308
65 - 69121716082825 -391
70 - 7486912822151 -413
75 - 794898751364 -386
80 - 84262574836 -312
85 - 89127312439 -185
90 - 9445123168 -78
95 - 9992332 -14
100 a viac134 -2
spolu 19196 21441 40637 -2245


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži1919647.24
2.)ženy2144152.76
3.)spolu40637 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)547313.47
2.)Produktívny vek (15-64)2734567.29
2.)Poproduktívny vek (65+)781919.24
3.)spolu40637 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava