počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hontianske Moravce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 518409 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Krupina

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:813  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:918   [rozdiel 2011-2001: 105] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:781   [rozdiel 2021-2011: -137] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4191635 3
5 - 9211637 5
10 - 14171229 5
15 - 19171633 1
20 - 24251742 8
25 - 29292453 5
30 - 34262753 -1
35 - 39382563 13
40 - 44363066 6
45 - 49362763 9
50 - 54283260 -4
55 - 59292352 6
60 - 64282553 3
65 - 69182846 -10
70 - 74152237 -7
75 - 79121628 -4
80 - 8461117 -5
85 - 893811 -5
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 404 377 781 27


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži40451.73
2.)ženy37748.27
3.)spolu781 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)10112.93
2.)Produktívny vek (15-64)53868.89
2.)Poproduktívny vek (65+)14218.18
3.)spolu781 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava