počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bardejov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 519006 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1241
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:33247  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:33696   [rozdiel 2011-2001: 449] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:30840   [rozdiel 2021-2011: -2856] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47547491503 5
5 - 97626321394 130
10 - 148317811612 50
15 - 197987401538 58
20 - 248968251721 71
25 - 2911629752137 187
30 - 34119610422238 154
35 - 39120111392340 62
40 - 44130711432450 164
45 - 49120411312335 73
50 - 5499910392038 -40
55 - 59105811302188 -72
60 - 6499511102105 -115
65 - 6987611452021 -269
70 - 746118541465 -243
75 - 79330522852 -192
80 - 84169375544 -206
85 - 8994165259 -71
90 - 94205979 -39
95 - 9941721 -13
100 a viac000 0
spolu 15267 15573 30840 -306


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži1526749.5
2.)ženy1557350.5
3.)spolu30840 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)450914.62
2.)Produktívny vek (15-64)2109068.39
2.)Poproduktívny vek (65+)524116.99
3.)spolu30840 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava