počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Spišská Belá   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 523828 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Kežmarok

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:6136  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:6387   [rozdiel 2011-2001: 251] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:6646   [rozdiel 2021-2011: 259] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4241210451 31
5 - 9198185383 13
10 - 14202202404 0
15 - 19200199399 1
20 - 24229202431 27
25 - 29236244480 -8
30 - 34271265536 6
35 - 39287277564 10
40 - 44311260571 51
45 - 49239226465 13
50 - 54184207391 -23
55 - 59194193387 1
60 - 64171179350 -8
65 - 69145164309 -19
70 - 74102149251 -47
75 - 794592137 -47
80 - 84255176 -26
85 - 89113041 -19
90 - 9421618 -14
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 3293 3353 6646 -60


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži329349.55
2.)ženy335350.45
3.)spolu6646 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)123818.63
2.)Produktívny vek (15-64)457468.82
2.)Poproduktívny vek (65+)83412.55
3.)spolu6646 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava