počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Lemešany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 524743 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1289
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1758  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1801   [rozdiel 2011-2001: 43] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1995   [rozdiel 2021-2011: 194] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47878156 0
5 - 97870148 8
10 - 147575150 0
15 - 194966115 -17
20 - 245062112 -12
25 - 296280142 -18
30 - 346971140 -2
35 - 398473157 11
40 - 448269151 13
45 - 496360123 3
50 - 546265127 -3
55 - 596854122 14
60 - 64425193 -9
65 - 69454691 -1
70 - 74263763 -11
75 - 79132841 -15
80 - 84142438 -10
85 - 8941721 -13
90 - 94325 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 967 1028 1995 -61


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži96748.47
2.)ženy102851.53
3.)spolu1995 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)45422.76
2.)Produktívny vek (15-64)128264.26
2.)Poproduktívny vek (65+)25912.98
3.)spolu1995 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava