počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rožňava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 525529 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1291
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:19261  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:19706   [rozdiel 2011-2001: 445] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:17569   [rozdiel 2021-2011: -2137] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4454427881 27
5 - 9442420862 22
10 - 14428410838 18
15 - 19415383798 32
20 - 24443437880 6
25 - 29478509987 -31
30 - 346116311242 -20
35 - 397136531366 60
40 - 447667541520 12
45 - 496196371256 -18
50 - 545266191145 -93
55 - 595776771254 -100
60 - 645837661349 -183
65 - 695637041267 -141
70 - 74345484829 -139
75 - 79177341518 -164
80 - 8495227322 -132
85 - 8946125171 -79
90 - 94115768 -46
95 - 9941115 -7
100 a viac011 -1
spolu 8296 9273 17569 -977


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži829647.22
2.)ženy927352.78
3.)spolu17569 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)258114.69
2.)Produktívny vek (15-64)1179767.15
2.)Poproduktívny vek (65+)319118.16
3.)spolu17569 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava