počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hrhov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 525740 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1219  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1137   [rozdiel 2011-2001: -82] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1020   [rozdiel 2021-2011: -117] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212445 -3
5 - 9191433 5
10 - 14251439 11
15 - 19162036 -4
20 - 24263056 -4
25 - 29362763 9
30 - 34473582 12
35 - 39443983 5
40 - 44444286 2
45 - 49412667 15
50 - 54354176 -6
55 - 59453883 7
60 - 64293867 -9
65 - 69293564 -6
70 - 74223456 -12
75 - 79202545 -5
80 - 8491019 -1
85 - 89279 -5
90 - 94358 -2
95 - 99112 0
100 a viac011 -1
spolu 514 506 1020 8


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži51450.39
2.)ženy50649.61
3.)spolu1020 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)11711.47
2.)Produktívny vek (15-64)69968.53
2.)Poproduktívny vek (65+)20420
3.)spolu1020 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava