počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bratislava - Nové Mesto   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 529346 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava III

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:37418  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:36314   [rozdiel 2011-2001: -1104] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:44458   [rozdiel 2021-2011: 8144] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4153913932932 146
5 - 9126511852450 80
10 - 1410329641996 68
15 - 197387171455 21
20 - 246936481341 45
25 - 29113312902423 -157
30 - 34183821273965 -289
35 - 39215523094464 -154
40 - 44204421214165 -77
45 - 49173416813415 53
50 - 54127312932566 -20
55 - 59123313372570 -104
60 - 64114413292473 -185
65 - 69111014232533 -313
70 - 7482612322058 -406
75 - 795518551406 -304
80 - 84286703989 -417
85 - 89249542791 -293
90 - 94108248356 -140
95 - 99276592 -38
100 a viac31518 -12
spolu 20981 23477 44458 -2496


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži2098147.19
2.)ženy2347752.81
3.)spolu44458 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)737816.6
2.)Produktívny vek (15-64)2883764.86
2.)Poproduktívny vek (65+)824318.54
3.)spolu44458 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava